Informacja o sprzedawcy

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

duo sp. z o.o.
ul. Szosa Chełmińska 176
87-100 Toruń

reprezentowana przez prezes: Sylwia Czarnomska

Telefon: +48 22 434 66 88
E-Mail: kontakt@memola.eu

NIP: 5213692036
REGON: 36108932200000
Numer KRS: 0000549110

Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.

Od 03.04.2018 jesteśmy członkiem inicjatywy “FairCommerce”

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.fair-commerce.de